aspurcela.ge logo

English Georgian
პროდუქცია - სერვისი
კონტაქტი
ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი

მისამართი:
ყაზბეგის 26 (მეტრო დელისთან).


თბილისისაკონტაქტო ინფორმაცია
გაძლიერებული ექსელი და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები  -  08.09.2018
წარმოშობის ადგილი: ალ. ყაზბეგის 26
ბრენდის დასახელება: ნიუ გენი
განთავსების თარიღი: 08.09.2018
აღწერა: ტრენინგ ცენტრი ,,ნიუგენი” გთავაზობთ გაძლიერებული Excel-ის კურსს.

გაძლიერებული Excel-ისკურსი მოიცავს:
• ცხრილის ფორმატირება
• ფორმულების შედგენა
• არითმეტიკული და გეომეტრიული პროგრესია
• ხელფასის უწყისის შედგენა
• პროცენტის დარიცხვა
• დიაგრამების აგება მონაცემთა ბაზაზე
• საწარმო მონაცემთა ბაზის შექმნა
• დისტრიბუციის კონტროლი
• საწყობის დინამიკა
• ვადების კონტროლი
• ფასწარმოქმნა
• მონაცემთა ბაზის სორტირება
• პირობითი გაფილტვრა (ფილტრი, Advanced ფილტრი)
• ბეჭდვის პარამეტრები
• ფურცლის და სვეტის დაცვა და კოდირება
• საგადასახადო დოკუმენტების შედგენა და მათთან მუშაობა: ინვოისი, სასაქონლო ზედნადები და დანართი, მიღება-ჩაბარებისაქტი

Excel-ისკურსის განმავლობაში შეისწავლით შემდეგ ფუნქციებს:
• ლოგიკური ფუნქციები: IF; ორმაგი IF; AND; OR; IFERROR;
• სტატისტიკური ფუნქციები: Count IF; Count IFs; Countblanc; Count A; Count namber; Average IF; Larg; Small; Average IFs
• დროის ფუნქციები: Day360; Wseekday; ფასნამატი, ვადისკონტროლი Yearfrac; Networkdays; Workday; day; month; year; Today
• მათემატიკური ფუნქციები: Sumif; Sumifs; Power; Round; Producte
• ფინანსური ფუნქციები: LEN; LEFT; RIGHT; MID; UPPER; PROPER; LOWER; FIND; CONCATENATE; CODE; CHAR
• მონაცემთა ბაზების მიბმა ერთმანეთთან (Vlookup; Hlookup)
• შემაჯამებელი ცხრილების აგება მონაცემთა ბაზის საფუძველზე (Pivot Table)
• ჩვეულებრივი და შემაჯამებელი დიაგრამების აგება (Pivot Table Chart)
• Date Validation ავტოსიების შექმნა
კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია. კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1 საათი
კურსის ღირებულება: 250 ლარი

საოფისე კომპიუტერეული პროგრამების შემსწავლელი კურსი (Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint).
კურსი მოიცავს:
1. ვინდოუსის ფანჯრის აგებულება და მისი მენიუს შესწავლა. დაკარგული ფაილების მოძებნა.
2. პროგრამების ინსტალაცია და მისი ამოშლა. შრიფტების ინსტალაცია. ეკრანის ზომის, ფონის შეცვლა.
3. ფაილების და საქაღალდეების შექმნა
4. დოკუმენტის დისკზე, ფლეშკაზე ჩაწერა. winrar ინფორმაციის დაარქივება და მისი გახსნა. დამცავის დაყენება.
MS Word:
1. Word-ისდოკუმენტის შექმნა, მისი დაფორმატება
2. ცხრილების აგება
3. სურათების და სხვა გრაფიკული გამოსახულების ჩასმა
4. სვეტებისა და სექციების გაკეთება
5. სარჩევის შექმნა, სქოლიო
6. პრინტერსა და სკანერთან მუშაობა
7. დოკუმენტის დაცვა, პაროლის დაყენება
MS Excel:
1. ელექტრონული უჯრების გაცნობა
2. ელექტრონული ცხრილის აგება
3. ტექსტური და რიცხვითი მონაცემები
4. ცხრილში მონაცემების შეტანა და მისი ფორმატირება
5. ფორმულების შედგენა
6. დიაგრამების აგება მონაცემთა ბაზაზე
7. ლოგიკური და ჯამური ფუნქციების შესწავლა
8. ხელფასის უწყისის შედგენა
9. მონაცემთაბაზის გაფილტვრა, მისი სორტირება
10. ბეჭდვის პარამეტრები
11. დოკუმენტის დაცვა
MS PowerPoint:
1. სლაიდების შექმნა
2. გრაფიკული ფაილების შემოტანა
3. ტექსტის რედაქტირება
4. სლაიდ-შოუს მოწყობა
5. ფონების შერჩევა
6. მუსიკის დადება
Internet Explorer - ინფორმაციის მოძიება, ელექტრონული ფოსტის შექმნა.

კურსის ხანგრძლივობა: 12 გაკვეთილი
კურსის ღირებულება: ჯგუფი - 120 ლარი
ინდივიდუალური - 150 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი
მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

მის: ყაზბეგის 26 ( დელისის მეტროსთან).
ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40
ელ. ფოსტა: newgen.ge@gmail.com
ფასი: 100 ლ.
სხვა პროდუქცია/სერვისი ამ კატეგორიაში

გათბობის სისტემის მონტაჟი თქვენს ბინაში

Copyright © 2007-2009 All rights reserved. სარგებლობის წესი. შეთანხმების პოლისი.
Spambot Killer | Site Map

[News Feed] [Forums Feed] [Downloads Feed] [Web Links Feed]

All Rights Reserved.